Vnesite besedilo in kliknite gumb Prevedi

Uporabite angleško slovenski slovar!
Aplikacijo, ki omogoča prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno, poganja Google Translate, ki je verjetno najboljši brezplačen spletni slovar. Angleško slovenski slovar ponuja uporabnikom možnost, da si zamenjajo nastavitve, tj. sami nastavijo par jezikov med katerimi želijo izvajati prevajanje.

V izbirnem polju lahko zamenjate jezik tako da kliknete na puščico ob imenu jezika. Odpre se vam padajoči seznam z naborom jezikov. Na ta način si lahko hitro preuredite obstoječi slovar v slovar poljubnih jezikov. Z dvema klikoma lahko tako naredite tudi slovensko italijanski slovar.